Regulamin

Regulamin został utworzony w celu ochrony kupujących i budowania zaufania do marki w oparciu o zasadę rzetelności, uczciwości dokonywanych transakcji i poszanowania wzajemnych praw.

Definicje

Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego www.cafepads.pl. Kupującym może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat), jak również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (np. osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat), która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy.

Sprzedawca – Sklep internetowy www.cafepads.pl, którego właścicielem jest firma Ahoj! Markieting Anna Lerch-Wójcik.

Regulamin – zbiór postanowień normujących zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.cafepads.pl zgodnie z wymogami określonymi w art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sklepem internetowym www.cafepads.pl, którego właścicielem jest firma Ahoj! Markieting Anna Lerch-Wójcik, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów.

Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego www.cafepads.pl, za pomocą którego Kupujący składa zamówienie (z opcją rejestracji lub bez).

Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Właścicielem sklepu internetowego www.cafepads.pl jest :

Ahoj! Marketing Anna Lerch-Wójcik
ul. Niepodległości 57B, 44-336 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 6332109670     REGON: 243042208
tel. 324 310 320     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego CafePads.pl

1. Klient Sklepu internetowego może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Sklep internetowy www.cafepads.pl przyjmuje zamówienia przez 24h na dobę przez cały rok. Informacje o wszelkich przerwach w jego działalności będą zamieszczane na stronie internetowej sklepu www.cafepads.pl.

2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet, posiadanie przeglądarki internetowej, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Aby zamówienie zostało zrealizowane, konieczne jest wypełnienie wymaganych pól w formularzu zamówienia wraz z podaniem prawidłowego adresu e-mail.

3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.

Ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia, i złożenia przez Klienta zamówienia, i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

Produkty

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych u niego produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania informacji.

6. Wszystkie ceny produktów oferowanych w sklepie internetowym www.cafepads.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT 23%.

7. Ilość produktów promocyjnych jest ściśle określona. Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany cen produktów, wycofywania ich ze sprzedaży lub wprowadzania nowych, z tym że wiążąca dla Kupującego jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.

 

Warunki dostawy

8. Przesyłki dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej INPOST. Jeżeli suma zamówienia przekracza 350 zł - wysyłka jest realizowana na koszt naszego sklepu (tylko i wyłącznie przy przedpłacie - płatność elektroniczna lub przelew tradycyjny).

9. Opłaty za wysyłkę zagraniczną są ustalane indywidualnie z klientem. Przesyłki zagraniczne są wysyłane tylko z przedpłatą na konto.

10. Czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania) to 1-3 dni roboczych, w zależności od wybranej formy wysyłki.

11. Czas dostawy zamówień krajowych uzależniony jest od wybranego przez Państwa dostawcy. W przypadku firmy kurierskiej INPOST jest to 48h od momentu wysyłki zamówienia. W przypadku firmy kurierskiej DHL jest to 24h od momenty wysyłki zamówienia.

12. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu.

13. W razie zmiany terminu realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

14. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone w ciągu 14 dni od chwili złożenia będą automatycznie anulowane.

15. Szczegółowy opis dostępnych form przesyłki i dostawy znajduję się na stronie: Dostawa

 

Płatności

16. Przelew bankowy lub system płatności elektronicznych.

Dane do przelewu: 
Numer rachunku: 86 2490 0005 0000 4530 1972 8431
Nazwa: Ahoj! Marketing Anna Lerch-Wójcik
Adres: ul. Niepodległości 57B, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
W tytule płatności należy podać numer zamówienia.

17. Pobranie

Klient dokonuje zapłaty kurierowi przy odbiorze przesyłki.

18. Odbiór osobisty

Odbioru towaru dokonać można w siedzibie firmy Ahoj! Marketing  pod adresem: ul. Niepodległości 57B, 44-336 Jastrzębie-Zdrój tylko po wcześniejszym dokonaniu płatności oraz uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym.

19. Szczegółowy opis dostępnych form płatności znajduję się na stronie: Płatności

 

Reklamacje

20. Jeżeli przekazywana Państwu paczka lub towar w niej zawarty jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) prosimy jej nie przyjmować i wypełnić protokół szkody w obecności kuriera! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do naszego sklepu i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz przekazania Państwu ponownie zamówionych produktów. Sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Państwu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sklep internetowy ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Reklamacje na piśmie prosimy przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby firmy Ahoj! Marketing Anna Lerch-Wójcik ul. Niepodległości 57 B 44-336 Jastrzębie-Zdrój. Istnieje też możliwość wysłania skanu protokołu reklamacyjnego e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację - jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Sklep internetowy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Sklep internetowy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.


Odstąpienie od umowy

21. Zgodnie z Art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Konsument, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia i przekazać je np. pocztą elektoniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., na adres siedziby firmy Ahoj! Marketing Anna Lerch-Wójcik ul. Niepodległości 57 B 44-336 Jastrzębie-Zdrój

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Zobowiązujemy się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient powinien zwrócić zakupione rzeczy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

Ochrona danych osobowych

22. Klienci naszego sklepu mają zagwarantowaną pełną ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami) oraz wykorzystanie tych danych wyłącznie w celach informacyjnych i do realizacji zamówień w sklepie CafePads.pl. Integralną częścią regulaminu jest Polityka Bezpieczeństwa - Regulamin Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja handlowa

23. Sprzedawca ma prawo przesyłać informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej za zgodą Kupującego.

24. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez wybór odpowiedniej opcji podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego www.cafepads.pl

 

Pomoc

25. Jeśli w trakcie składania zamówienia w naszym sklepie www.cafepads.pl pojawią się jakiekolwiek pytania i wątpliwości chętnie pomożemy Ci w ich rozwiązaniu. W tym celu możesz się z nami skontaktować:

tel. 324 310 320

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

26. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

27. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIKI

Zał. nr 1 Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
Zał. nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy